36 SFMD 2014

Koncerty festiwalowe

środa 9 lipca, godz. 19.30

Johann Hermann Schein: Fontana d’Israel, Vox luminis (Belgia), kier. art. Lionel Meunier

Kościół klasztorny pod wezwaniem Trójcy Świętej i św. Klary

Wydany w roku 1623 zbiór Fontana d’Israel był w zamyśle Johanna Hermanna Scheina próbą przeniesienia włoskiego madrygału – najważniejszego gatunku świeckiej muzyki wokalnej – na grunt niemieckiej muzyki sakralnej. Owocem tej radykalnej zmiany języka i treści, do tej pory uważanych za nieodłącznie związane z madrygałem, stały się utwory niezwykłe, wydobywające bogactwo ekspresji wybranych przez kompozytora tekstów biblijnych przy pomocy zaledwie pięciogłosowej obsady wokalnej z towarzyszeniem basso continuo. Muzyka z kolekcji Scheina zabrzmi w premierowym wykonaniu jednego z najwybitniejszych zespołów wokalnych, mającego na swoim koncie liczne nagrody za nagrania repertuaru z XVI i XVII stulecia.

czwartek 10 lipca, godz. 19.30

Francuska „opera myśliwska”, Concerto Polacco, dyr. Marek Toporowski

Kino Sokół – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Francuska „tragedia liryczna” rzadko gości na polskich scenach i estradach, ale jeszcze rzadziej usłyszeć można operowe dzieła Marca-Antoine’a Charpentiera, jednego z najważniejszych kompozytorów francuskich drugiej połowy XVII wieku. Napisany z okazji wiosennego sezonu myśliwskiego roku 1684 roku „Actéon” oparty jest na historii opowiedzianej w Metamorfozach Owidiusza i nazywany bywa „operą myśliwską” ze względu na postać głównego bohatera – myśliwego zamienionego przez rozgniewaną Dianę w jelenia. W interpretacji znakomitego zespołu „Concerto Polacco” pod dyrekcją znawcy tego repertuaru Marka Toporowskiego dzieło Charpentiera zabrzmi po raz pierwszy w Starym Sączu, przenosząc nas w świat mitycznej przemiany, leśnych łowów i całej gamy subtelnych uczuć, które tylko muzyka francuska potrafi wyrazić tak doskonale.

piątek 11 lipca godz. 19.30

Sekstety smyczkowe: Beethoven i Schönberg, Soliści Wrocławskiej Orkiestry Barokowej

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety

Premiera VI Symfonii „Pastoralnej” Ludwiga van Beethovena miała miejsce w roku 1808. Już rok później Michael Gotthard Fischer wydał w Lipsku transkrypcję tego dzieła na sekset smyczkowy. Symfonia Beethovena, której części opatrzone są programowymi tytułami, ewokuje obrazy związane z naturą; upatruje się w niej początków popularnej w XIX stuleciu symfonii programowej. Z poetyckiej inspiracji powstał również sekstet Arnolda SchönbergaVerklärte Nacht (1899), w mistrzowski sposób odmalowujący transformację ludzkich uczuć. Te dwa arcydzieła, których daty powstania dzieli niemal całe stulecie, zostaną po raz pierwszy w Polsce wykonane na historycznych instrumentach przez solistów-wirtuozów prowadzonej przez Jarosława Thiela Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Schönberg w roli „muzyki dawnej”? Oczywiście, jeśli uświadomimy sobie, że ten awangardowy twórca był wychowankiem dziewiętnastowiecznej tradycji estetycznej i wykonawczej.

sobota 12 lipca, godz. 19.30

Muzyka fortepianowa na historycznych instrumentach, Viviana Sofronitsky (Czechy)

Kino Sokół – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Recital wybitnej rosyjskiej pianistki mieszkającej w Czechach będzie rzadką okazją usłyszenia muzyki fortepianowej na pięciu kopiach historycznych instrumentów pochodzących z lat 1788-1846. Artystka zaprezentuje dzieła C. Ph. E. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, F. Chopina i F. Liszta na fortepianach zbudowanych według modeli używanych przez kompozytorów, od wczesnego o brzmieniu inspirowanym klawesynem aż do dużego, bliższego współczesnej estetyce, ukazując historię dynamicznych przemian instrumentu w czasie bujnego rozkwitu literatury fortepianowej.

niedziela 13 lipca, godz. 19.30

Dieterich Buxtehude: Membra Jesu nostri, Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest

Kościół klasztorny pod wezwaniem Trójcy Świętej i św. Klary

O ile otwierający festiwal zbiór Scheina stał u progu niemieckiego baroku, o tyle powstały w roku 1680 cykl siedmiu kantat Dietericha Buxtehudego symbolicznie podsumowuje osiągnięcia niemal całego stulecia. Tematyka cyklu obraca się wokół Męki Pańskiej: każda z siedmiu kantat adresowana jest do innego z umęczonych Członków ukrzyżowanego Jezusa. Pięciu głosom wokalnym, śpiewającym fragmenty biblijne na przemian ze średniowieczną łacińską poezją, towarzyszy zespół złożony z dwojga skrzypiec, violone i continuo, ale w szóstej kantacie, Ad cor („Do Serca”), instrumentarium to zmienia się na consort pięciu viol da gamba, podkreślając emocjonalną kulminację dzieła. Cykl kantat organisty z Lubeki zabrzmi po raz pierwszy w wykonaniu krakowskiego zespołu „Harmonia Sacra”, który wielokrotnie poświęcał Buxtehudemu swoje programy koncertowe w ciągu niemal dwudziestu lat istnienia.

Dodaj komentarz

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.