40 SFMD

Bartosz-cebula

40. SFMD „Splendor patriae”

Czterdziesta edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej to wspaniały jubileusz przed-sięwzięcia, które utrwaliło Stary Sącz, miejsce zachowania najstarszych w Polsce zabytków muzycznych, na mapie europejskich centrów historycznego wykonawstwa muzyki dawnej.

Festiwal odbywający się w małym, uroczym galicyjskim miasteczku nie tylko był świadkiem rozwoju i ewolucji tej ważnej sfery współczesnej kultury muzycznej, ale sam aktywnie ją współtworzył i nadal stara się to czynić. Pozostaje dziś jednym z nielicznych w Europie festi-wali muzyki dawnej z tak długą i bogatą historią, a w Polsce jest zjawiskiem unikatowym, wspaniałym świadectwem mądrości i determinacji tych, którzy niegdyś powołali go do ist-nienia, a następnie przez cztery dekady pielęgnowali jako dobro kultury o najwyższym standardzie.

W repertuarze Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej muzyka polska zawsze zajmowała miejsce szczególne. Ostatnie półwiecze było okresem intensywnych badań nad życiem mu-zycznym dawnej Rzeczpospolitej, które zaowocowały wieloma spektakularnymi odkryciami i pozwoliły odtworzyć świat brzmieniowy dawnych wieków w stopniu dotąd niespotykanym. Kompozycje wydobyte z archiwów często właśnie w Starym Sączu miały swoje współczesne premiery.

Do tej właśnie misji pielęgnowania polskiej kultury muzycznej, która towarzyszy Festiwalowi od jego początków, nawiązujemy w jubileuszowej edycji roku 2018, kiedy Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Przypominamy, jak ważną rolę w tamtych czasach pełniły poezja i muzyka zespolone w pieśni. Powracamy do czasów najwięk-szej świetności polskiej kapeli królewskiej za panowania Wazów. Wydobywamy z zapomnie-nia jednego z najważniejszych polskich twórców XVIII stulecia, którego muzyka rozbrzmiewa-ła niegdyś na ziemi sądeckiej i Spiszu. Ale ukazujemy też, że kultura polska pozostawała zaw-sze częścią skomplikowanej siatki powiązań kulturalnych Europy, w czym ważną rolę odgry-wał patronat władców i arystokratów, animujący życie muzyczne i katalizujący powstawanie nowych dzieł; dzięki takim działaniom splendor Rzeczpospolitej docierał do Rzymu, Drezna czy Wersalu.

Przede wszystkim jednak świętujemy jubileuszową edycję Festiwalu wspaniałą muzyką, po-wołaną ponownie do życia przez wybitnych solistów oraz zespoły polskie i zagraniczne. Przechowując pamięć o historii i wierność jej realiom, współtworzymy w Starym Sączu współczesną polską kulturę, wywodzącą się z wielowiekowej tradycji naszego kontynentu.

40 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – Stary Sącz (11-15 Lipiec 2018)
Program 40.SFMD „Splendor patriae”
(koncerty festiwalowe)
*****
niedziela 8 lipca, Stara Lubowla (Słowacja), kościół parafialny, godz. 19.30 – Prolog Festiwalu Szymon Ferdynand Lechleitner: między Spiszem a Sandomierzem, Estravaganza, dyr. Andrzej Zawisza

*****
środa 11 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30 – inauguracja Festiwalu
Johann Sebastian Bach – Hof-Compositeur Augusta III Sasa
Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest
*****
czwartek 12 lipca, Stary Sącz, sala parafialna kościoła św. Elżbiety, godz. 19.30
„Widzieli z dala obiecaną ziemię”: polska pieśń romantyczna
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Katarzyna Drogosz – fortepian
*****
piątek 13 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
Cribrum musicum
Weser-Renaissance Bremen (Niemcy), dyr. Manfred Cordes
*****
sobota 14 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
…di Chiesa e di Camera
Ensemble Hildebrandt 1719
*****
sobota 14 lipca, Stary Sącz, Kino Sokół, godz. 21.30
W salonie Marii Leszczyńskiej: królowa i synowa
Le Salon de la Paix (Francja/Polska), kier. art. Katarzyna Tomczak-Feltrin
*****
niedziela 15 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
Alessandro Scarlatti: San Casimiro, rè di Polonia
Wrocławska Orkiestra Barokowa, dyr. Jarosław Thiel
Wstęp wolny. Obowiązuje zakup programu festiwalowego (w cenie 10 zł) na cały festiwal.

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.