Archiwa kategorii: Bez kategorii

Wybierz się z nami do Bardejova na prolog 38 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki dawnej

Renesans muzyki dawnej. Subtilior Ensemble (kier. art. Piotr Zawistowski), Marcin Szelest (organy) 


Część wokalną koncertu wypełnią perły polifonii sakralnej i świeckiej renesansu, epoki przełomowej w historii muzyki, czasu intensywnego rozwoju skomplikowanej wielogłosowości. Ale muzyka dawna miała też swój „drugi renesans”, datujący się od połowy XIX wieku, kiedy zaczęto ją ponownie odkrywać, studiować i wykonywać. Czołowi kompozytorzy czerpali z niej źródło inspiracji dla swojej twórczości, zapożyczali tematy od dawnych mistrzów czy wręcz transkrybowali ich dzieła. Takie właśnie utwory kompozytorów romantycznych i współczesnych zabrzmią w części organowej koncertu na historycznym instrumencie z przełomu XIX i XX wieku. Ów „podwójny renesans” związany z muzyką dawną będzie zaskakującym przypomnieniem, jak głęboko sięgają korzenie nurtu wykonawczego, który dzisiaj przeżywa szczyt popularności.

Przejazd autokarem do Bardejova (Słowacja) na prolog 38 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Odjazd spod Kina Sokół w Starym Sączu (możliwość wejścia na przystanku pośrednim pod Rafą (ul. Węgierska w Nowym Sączu).

Bilety: www.ekobilet.pl/ckis

„Libro di canzone francese” – świat włoskiego manieryzmu (10 lipca, 19:30)

10 lipca 2015 (piatek), Stary Sącz, kościół św. Elżbiety

KOncert piątek mały

„Libro di canzone francese”, Joanna Radziszewska – sopran, Margret Köll (Austria) – harfa, Liam Byrne (Wlk. Brytania) – viola bastarda,  Justyna Krusz – viola da gamba, Mateusz Kowalski – viola da gamba, Daniel Zorzano (meksyk) – violone, Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, teorba, Marcin Szelest - organy, Andrzej Zawisza – klawesyn.

Barwna prezentacja niezwykłej muzyki z tajemniczego neapolitańskiego rękopisu spoczywającego dziś w British Library. Manuskrypt ten, sporządzony prawdopodobnie w młodzieńczych latach przez znanego później kompozytora Luigiego Rossiego, w pierwszej części zawiera antologię utworów instrumentalnych twórców neapolitańskich związanych z dworem słynnego Carla Gesualda da Venosa, w drugiej zaś kunsztowne wokalne monodie Claudia Monteverdiego i Jacopa Periego oraz niesłychanie wirtozowskie gambowe opracowania madrygałów, dokonane przez Oratia Bassaniego, nie bezpodstawnie zwanego przez współczesnych „della Viola”. W wykonaniu międzynarodowej plejady artystów utwory z Libro di canzone francese odsłonią bogactwo barw i emocji, przenosząc nas w świat włoskiego manieryzmu.

„Frakty z klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu”, Ensemble Hildebrandt 1719 – 37 SFMD, koncert czwartkowy

9 lipca 2015 (czwartek), Stary Sącz, kościół Trójcy Św. przy klasztorze ss. klarysek

„Frakty z klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu”, Ensemble Hildebrandt 1719

Różnorodność dawnej praktyki muzycznej w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu dokumentuje zachowany w klasztornej bibliotece zespół rękopisów, wśród których obok śpiewów chorałowych i prezentowanej na starosądeckim festiwalu w roku 2013 solowej muzyki na instrumenty klawiszowe znajdują się tzw. frakty, czyli utwory liturgiczne przeznaczone do śpiewu
z towarzyszeniem pozytywu, a często i skrzypiec. Ta specyficzna praktyka, możliwa dziś do hipotetycznego odtworzenia na podstawie zapisów źródłowych, nigdy nie była współcześnie prezentowana, chociaż w starosądeckim klasztorze kultywowano ją na szeroką skalę przez niemal cały wiek XVIII. Jej rekonstrukcja przy użyciu zabytkowego pozytywu z klasztoru Sióstr Klarysek będzie kolejnym etapem odkrywania i upowszechniania dawnej kultury muzycznej Starego Sącza, zawsze nierozerwalnie związanej z klasztorem.