Archiwa kategorii: Koncerty

Prolog Festiwalu w malowniczej Lewoczy…

IMG_3901

Zapraszamy na wyjątkowy koncert – Prolog Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Lewoczy

6 lipca (poniedziałek), godz. 19:00

„Kantaty Nicolausa Bruhnsa”, Harmonia Sacra, dyr. Marcin Szelest


Jeszcze jest możliwość skorzystania z autokaru, który wyjeżdża z parkingu pod Starosądeckiego Kina Sokół o godz. 16:00
Ostatnie „bilety autokarowe” można zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej (Rynek 5), lub klikając TUTAJ

Opłata obejmuje: 

  • przejazd autobusem Stary Sącz – Lewocza – Stary Sącz
  • oficjalny folder programowy festiwalu, umożliwiającym wstęp na wszystkie koncerty 37. SFMD (w cenie 10 zł)
  • krótki spacer po królewskim mieście Lewocza

Józef Kozłowski: „Requiem es-moll na śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego” – Capella Cracoviensis 12 lipca (37 SFMD), godz. 19:30

Koncert finałowy. 12 lipca 2015 (niedziela), Stary Sącz, kościół św. Elżbiety

kapella Cracoviensis na SFMD małe

Józef Kozłowski: „Requiem es-moll na śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego”, Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

Wykształcony w Warszawie kompozytor Józef Kozłowski od roku 1787 był dyrektorem orkiestr i teatrów carskich w Petersburgu. W roku 1798 napisał Requiem es-moll na śmierć ostatniego króla Polski – dzieło wykonane po raz pierwszy w Petersburgu, ale następnie wielokrotnie wznawiane podczas różnych okazji, również w Polsce, a nawet wydane drukiem w Lipsku (1806). To wielkie dzieło o bogatej obsadzie wykonawczej, przeznaczone na głosy solowe, chór i dużych rozmiarów orkiestrę, do dzisiaj nie doczekało się współczesnego wydania. Bywa wykonywane w aranżacji na chór z organami, ale prezentacja zamykająca 37. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej będzie premierowym wykonaniem w pełnej obsadzie według zachowanego w Berlinie autografu kompozytora i przy użyciu historycznego instrumentarium.

„Frakty z klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu”, Ensemble Hildebrandt 1719

9 lipca 2015 (czwartek), Stary Sącz, kościół Trójcy Św. przy klasztorze ss. klarysek

Ensamle Hyldebrandt

„Frakty z klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu”, Ensemble Hildebrandt 1719

Różnorodność dawnej praktyki muzycznej w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu dokumentuje zachowany w klasztornej bibliotece zespół rękopisów, wśród których obok śpiewów chorałowych i prezentowanej na starosądeckim festiwalu w roku 2013 solowej muzyki na instrumenty klawiszowe znajdują się tzw. frakty, czyli utwory liturgiczne przeznaczone do śpiewu
z towarzyszeniem pozytywu, a często i skrzypiec. Ta specyficzna praktyka, możliwa dziś do hipotetycznego odtworzenia na podstawie zapisów źródłowych, nigdy nie była współcześnie prezentowana, chociaż w starosądeckim klasztorze kultywowano ją na szeroką skalę przez niemal cały wiek XVIII. Jej rekonstrukcja przy użyciu zabytkowego pozytywu z klasztoru Sióstr Klarysek będzie kolejnym etapem odkrywania i upowszechniania dawnej kultury muzycznej Starego Sącza, zawsze nierozerwalnie związanej z klasztorem.

„Muzyka z klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu” – Capella Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz

8 lipca 2015 (środa), Stary Sącz, kościół św. Elżbiety (uroczysty koncert inauguracyjny)

„Muzyka z klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu”, Capella Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz

Nowy obrazPierwsze współczesne wykonanie zachowanych utworów z repertuaru kapeli klasztoru kanoników regularnych z Żagania. Zbiór ponad sześćdziesięciu rękopisów, który po rozwiązaniu klasztoru w roku 1810 trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a po II wojnie światowej znalazł się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, dopiero obecnie poddawany jest badaniom i opracowaniu. Znalazły się w nim zarówno kompozycje znanego osiemanstowiecznego twórcy Františka Xavera Brixiego i religijne kontrafaktury arii z oper berlińskiego kapelmistrza Carla Heinricha Grauna, jak i utwory do dziś niezidentyfikowanych autorów, znanych jedynie z nazwisk i być może związanych z Żaganiem. Wybór kompozycji ze zbiorów zapomnianej dolnośląskiej kapeli zabrzmi w premierowym wykonaniu znanego zielonogórskiego zespołu, który dziś kontynuuje bogatą tradycję muzyczną regionu.