• Czwartek 12 lipca, godz. 19:30, Stary Sącz, sala parafialna kościoła św. Elżbiety •

„Widzieli z dala obiecaną ziemię”: polska pieśń romantyczna

 

Maciej Kamieński (1734–1821): Kantata w dzień inauguracji statui Króla Jana III, Dnia 14 września roku 1788 (sł. A. Naruszewicz):

 

Uwertura – Śpiew Tymoklei – Cavatina – Aria Tymoklei

 

Franciszek Lessel (1780–1838): Śpiewy Historyczne do słów Juliana Ursyna Niemcewicza:

Bolesław Śmiały

Władysław Jagiełło (Bitwa pod Grünwaldem z Krzyżaki)

Kazimierz Jagiellończyk

Jan Tarnowski (Płacz starego Rycerza na jego pogrzebie)

Stefan Batory

Jan Kazimierz

Jan III

 

Franciszek Lessel: Sonata F-dur op. 2 nr 2

Allegro con brio – Un poco adagio – Allegro

*

Karol Lipiński (1790–1861): Do Niemna (sł. A. Mickiewicz)

 

Maria Szymanowska (1789–1831):

Świtezianka (sł. A. Mickiewicz)

Wilija (sł. A. Mickiewicz)

 

Maria Szymanowska: Trzy tańce na fortepian solo

 

Stanisław Moniuszko (1819–1872):

Niech się Panie stroją w pasy (sł. J. Korsak)

Czy powróci (sł. J.I. Kraszewski)

Nawrócona (sł. J. W. Goethe, przekład K. Brodziński)

Prząśniczka (sł. J. Czeczot)

Złota rybka (sł. J. Zachariasiewicz)

 

Fryderyk Chopin (1810–1849):

Poseł (sł. S. Witwicki)

Gdzie lubi (sł. S. Witwicki)

Nie ma czego trzeba (sł. B. Zaleski)

Życzenie (sł. S. Witwicki)

Melodia (sł. Z. Krasiński)

Moja pieszczotka (sł. A. Mickiewicz)

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran

Katarzyna Drogosz – fortepian

Do pobrania