Kalendarium

Kalendarium


niedziela 7 lipca, Czerwony Klasztor (Słowacja), Muzeum (dawny klasztor kartuzów), godz. 19:30 • Prolog Festiwalu

Klasztorne harmonie

WARSAW HARMONY • Marek Niewiedział

środa 10 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30

• Inauguracja Festiwalu

Res plena Dei

CAPPELLA ARTEMISIA • Candace Smith

czwartek 11 lipca, Stary Sącz, kościół sióstr klarysek, godz. 19:30

Joseph Haydn: Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu

KWARTET MUSICARIUS

piątek 12 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30

Kolegium jezuickie w Braniewie

HARMONIA SACRA • Marcin Szelest

sobota 13 lipca, Stary Sącz, kościół sióstr klarysek, godz. 19:30

Zawoalowane pragnienia

ENSEMBLE PEREGRINA • Agnieszka Budzińska-Bennett

sobota 13 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 21:30

Pora wytchnienia

Marcin Szelest • Krzysztof Urbaniak

 

niedziela 14 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30

Muzyka z klasztoru benedyktynek w Sandomierzu

CAPELLA CRACOVIENSIS • Jan Tomasz Adamus


Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.