Kalendarium

niedziela 2 lipca, godz. 19:30, Podoliniec (Słowacja), kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Prolog Festiwalu

Pietas et litterae: muzyka kolegium pijarskiego w Podolińcu

Capella Cracoviensis • Jorge Jimenez


środa 5 lipca, godz. 19:30, kościół św. Elżbiety

Muzyka osiemnastowiecznej Pragi

Musica Florea Marek Štryncl


czwartek 6 lipca, godz. 19:30, kościół Sióstr Klarysek

Lutnia Bakfarka

Tercina


piątek 7 lipca, godz. 19:30, kościół św. Elżbiety

Muzyka na dworze biskupim w Kromieryżu

Hélène Schmitt, Jörg-Andreas Bötticher


sobota 8 lipca, godz. 19:30, kościół Sióstr Klarysek

Z ksiąg Rorantystów wawelskich

Gregorianum Berenika Jozajtis


sobota 8 lipca, godz. 21:30, kościół św. Elżbiety

Minnesang średniowiecznej Austrii

Ensemble Unicorn Michael Posch


niedziela 9 lipca, godz. 19:30, kościół św. Elżbiety

Selva morale e spirituale

Harmonia Sacra • Marcin Szelest

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.