Konkurs na projekt plakatu 39 SFMD

Oficjalne wyniki konkursu, 27 kwietnia 2017

Komisja przyznała nagrodę pani Grażynie Dymel-Piotrowskiej ze Szczecina.

Serdecznie gratulujemy.

A oto zwycięska praca, która będzie pełnić rolę oficjalnego plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

wybrany 39sfmd

Pierwszy etap selekcji, 26 kwietnia 2017

Na konkurs wpłynęły 223 prace!!! To dużo więcej niż przewidywaliśmy w najśmielszych oczekiwaniach :-)

Komisja konkursowa w składzie:

1. Wojciech Knapik – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
2. Ewelina Wiśniewska – szefowa „Galerii pod Piątką” przy CKiS w Starym Sączu
3. Ryszard Miłek – artysta malarz w Nowego Sącza
4.Justyna Liszkowska – animator kultury, pracownik Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

wybrała  na pierwszym etapie selekcji 24 najciekawsze projekty plakatu 39.SFMD w Starym Sączu
Oto one:
top24mały
Autorom wszystkich wyróżnionych (zakwalifikowanych do ścisłego finału) prac serdecznie gratulujemy. Zwycięska praca, której autorowi przypadnie nagroda pieniężna w wys. 2750 zł brutto zostanie wybrana przez komisję konkursową bez zbędnej zwłoki (w zależności od przebiegu prac komisji; w ciągu 1-4 dni). Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://festiwal.wstarymsaczu.pl/konkurs-na-projekt-plakatu-39-sfmd/

 

Konkurs 29 marca 2017

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ogłasza konkurs na projekt plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej organizowanego pod hasłem „W sercu Europy”.

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – W sercu Europy.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, przy czym konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.750,00 PLN brutto (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100). Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

Regulamin Konkursu
Załącznik (Tekst na plakat)
Idea i Program Festiwalu
Pobierz komplet plików

 

rynek

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.