Kontakt


Dyrektor Artystyczny Festiwalu

 Marcin Szelest


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu

Wojciech Knapik

Tel./fax: 18 447 24 82

e-mail: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl


Punkt Informacji Turystycznej / Biuro Festiwalowe

 Marcin Marczyk

Tel. 18-446-18-58

e-mail: wstarymsaczu@gmail.com


Sekretariat 

Ewelina Sowińska

Tel./fax: 18 446 16 41

e-mail: ckisstarysacz@gmail.com


Obsługa techniczna

Ryszard Garwol

ryszard.garwol@op.pl


Organizacja Imprez

Justyna Liszkowska

Tel.: 884 891 734

e-mail: justyna.liszkowska@gmail.com


Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.