Lutnia Bakfarka

czwartek 6 lipca, Stary Sącz, kościół Sióstr Klarysek, godz. 1930

Lutnia Bakfarka

István Győri (lutnia) i zespół Tercina (Węgry)

Valentin Bakfark był jednym z najsłynniejszych szesnastowiecznych lutnistów, Węgrem z pochodzenia, który znaczną część życia spędził na dworach polskich (w Krakowie wydał księgę swoich utworów), a podróżował po całej Europie. Jego wirtuozeria stała się w Polsce przysłowiowa, a sama postać Bakfarka jest jednym z licznych więzów łączących kultury obydwu krajów. Znaczną część twórczości kompozytora stanowią lutniowe opracowania utworów wokalnych, wyposażone przez twórcę w niezwykle kunsztowne i skomplikowane ornamenty. Muzyka ta z powodu swojej trudności rzadko gości w programach koncertów. Utwory Bakfarka w wykonaniu wybitnego lutnisty pojawią się w towarzystwie zespołowej muzyki instrumentalnej pochodzącej z szesnastowiecznych źródeł węgierskich.

István Győri
István Győri
Tercina
Tercina

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.