Minnesang średniowiecznej Austrii

sobota 8 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 2130

Minnesang średniowiecznej Austrii

Ensemble Unicorn, kier. art. Michael Posch

Jeden z najwybitniejszych zespołów europejskich specjalizujących się w wykonawstwie muzyki średniowiecznej zaprezentuje program złożony z trzynasto- i czternastowiecznych pieśni pochodzących z terenów Austrii. Były one tworzone przez szlachetnie urodzonych kompozytorów-poetów, „minnesingerów”, którzy śpiewali je sami z towarzyszeniem nadwornych instrumentalistów. Wyrafinowane teksty, opiewające dworską miłość przedstawianą w wyidealizowanej postaci, w połączeniu z pełną ekspresji muzyką, doskonale oddają atmosferę życia intelektualnego i artystycznego w arystokratycznych kręgach środkowej Europy.

Ensemble Unicorn
Ensemble Unicorn

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.