Monografia Festiwalu

Z okazji 40 edycji Festiwal doczekał się obszernej monografii. Można ją kupić w Informacji Turystycznej (plac św. Kingi).

Dzieło pod redakcją Piotra Matwiejczuka jest pięknie wydane. Ma 272 strony i ponad 170 archiwalnych fotografii. Na łamach książki swoimi wspomnieniami dzielą się wszyscy dotychczasowi dyrektorzy artystyczni fesalbumytiwalu, którzy współtworzyli jego historię,  a muzykolodzy i krytycy zastanawiają się nad rolą jaką starosądecki festiwal organizowany w tym roku po raz 40-sty odgrywał i odgrywa w polskiej kulturze.

 

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.