Ogródek Festiwalowy

 Serdecznie zapraszamy na spotkania z wykonawcami.

Zawsze o godz. 17:00

w Ogródku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul Mickiewicza 33

plakaT OGRÓDEK 2019

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.