Pierwszy etap selekcji

Na konkurs wpłynęły 223 prace!!! To dużo więcej niż przewidywaliśmy w najśmielszych oczekiwaniach :-)

Komisja konkursowa w składzie:

1. Wojciech Knapik – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
2. Ewelina Wiśniewska – szefowa „Galerii pod Piątką” przy CKiS w Starym Sączu
3. Ryszard Miłek – artysta malarz w Nowego Sącza
4.Justyna Liszkowska – animator kultury, pracownik Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

wybrała  na pierwszym etapie selekcji 24 najciekawsze projekty plakatu 39.SFMD w Starym Sączu
Oto one:
top24mały
Autorom wszystkich wyróżnionych (zakwalifikowanych do ścisłego finału) prac serdecznie gratulujemy. Zwycięska praca, której autorowi przypadnie nagroda pieniężna w wys. 2750 zł brutto zostanie wybrana przez komisję konkursową bez zbędnej zwłoki (w zależności od przebiegu prac komisji; w ciągu 1-4 dni). Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://festiwal.wstarymsaczu.pl/konkurs-na-projekt-plakatu-39-sfmd/

 

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.