Selva morale e spirituale

niedziela 9 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30

Selva morale e spirituale

Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest

 

Wybór z bogatego zbioru muzyki sakralnej Claudia Moteverdiego Selva morale e spirituale w symboliczny sposób podsumowuje festiwal poświęcony muzyce Europy Środkowej. Kolekcja, wydana drukiem w Wenecji w roku 1641, została przez kompozytora dedykowana Eleonorze z rodu Gonzagów, małżonce panującego wówczas cesarza Ferdynanda II, władcy znacznej części tego regionu. Uważa się ją za swego rodzaju testament muzyczny ponad siedemdziesięcioletniego twórcy, który wywarł olbrzymi wpływ na styl muzyczny całej Europy, ale szczególnie na pozostające w orbicie silnych związków z Italią jej centrum. Koncert wpisuje się również w światowe obchody 450. rocznicy urodzin Monteverdiego.

Harmonia Sacra
Harmonia Sacra

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.