W sercu Europy – wprowadzenie

W sercu Europy

Gdzie bije serce Europy? Niełatwo obiektywnie odpowiedzieć na tak wieloznaczne pytanie. Z pewnością bije ono wyraziście tam, gdzie wywodząca się z wielowiekowej tradycji kultura wciąż jest siłą witalną kształtującą współczesność. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej stara się otwierać niewyczerpany skarbiec dóbr kultury minionych stuleci, aby czynić tradycję źródłem i podstawą ciągłości naszego europejskiego dziedzictwa, którego jesteśmy spadkobiercami i za które jesteśmy, może jak nigdy dotąd, odpowiedzialni. W tym sensie serce Europy bije w Starym Sączu, mieście położonym na środkowoeuropejskim szlaku wielowiekowej tradycji.

Ale sercem Europy jest również jej geograficzne centrum, dziś podzielone inaczej niż niegdyś, wciąż jednak silnie związane wspólną historią, na zawsze łączącą kilka krajów i ich nieodległe od siebie stolice. Historię kultury muzycznej tych krajów kształtowały królewskie i cesarskie zespoły, kapele biskupie i klasztorne, a nawet podróżujący wirtuozi. Ich repertuar śmiało przekraczał granice państw i jednoczył cały region wokół wspólnych prądów stylistycznych przy zachowaniu specyfiki każdego ośrodka.

Program 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej przypomina i ożywia tę starą środkowoeuropejską tradycję muzyczną, przedstawiając utwory komponowane i wykonywane w Polsce, Austrii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Muzyka sześciu stuleci zabrzmi w mistrzowskich wykonaniach solistów i zespołów związanych z repertuarem stanowiącym podwaliny kultury naszego regionu. Zabrzmi w Starym Sączu, galicyjskim miasteczku, w którym od ponad siedmiuset lat chrześcijańskich korzeni Europy strzegą mury założonego przez św. Kingę klasztoru klarysek, gdzie zachowały się najstarsze zabytki muzyczne ziem polskich. Zabrzmi w sercu Europy.

Marcin Szelest

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.