Z ksiąg Rorantystów wawelskich

sobota 8 lipca, Stary Sącz, kościół Sióstr Klarysek, godz. 1930

Z ksiąg Rorantystów wawelskich

Zespół Męski Gregorianum, dyr. Berenika Jozajtis

Kapela Rorantystów, ufundowana przez Zygmunta Starego, przez 250 lat uświetniała codzienną liturgię w katedrze wawelskiej. Bogactwo jej repertuaru, pozyskiwanego z różnych ośrodków Europy i komponowanego przez dyrygentów i członków kapeli, a zachowanego w postaci kilku zestawów ksiąg głosowych przechowywanych w archiwum kapituły katedralnej, dopiero w ostatnich latach doczekało się całościowej eksploracji. Zespół Gregorianum, który specjalizuje się w przywracaniu muzyce Rorantystów należnego jej miejsca we współczesnej kulturze, wykonuje w oryginalnej, dziewięcioosobowej obsadzie szerokie spektrum kompozycji z wawelskich źródeł, ukazując siłę tradycji muzycznej na przestrzeni wieków w tej niezwykłej instytucji.

Gregorianum
Gregorianum

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.