Z ksiąg Rorantystów wawelskich

sobota 8 lipca, Stary Sącz, kościół Sióstr Klarysek, godz. 1930

Z ksiąg Rorantystów wawelskich

Zespół Męski Gregorianum, dyr. Berenika Jozajtis

FMD_0109

Marcin Paligon (2. poł. XVI w.): Rorate caeli

Anonim: Magnificat Primi Toni

Anonim: Kyrie – Missa II brevis

Walenty Gawara (2. poł. XVI w.): Per merita Sancti Adalberti

Anonim: Gloria – Missa II brevis

Sebastian z Felsztyna (ok. 1480/90–po 1543): Alleluia. Felix es sacra

Bartłomiej Pękiel (?–1664): Patrem na rotuły wikaryjskie

Anonim: Alleluia. Veni Regina nostra

Anonim: Sanctus – Missa II brevis

Anonim: Sanguine proprio

Anonim: Agnus Dei – Missa II brevis

Jean Lhéritier (ok. 1480–po 1551): Magnificat Quatri Toni á voce pari

Zespół Męski GREGORIANUM

Cantus: Robert Lawaty

Altus: Jacek Iwaszko, Marcin Trzciński

Tenor: Tomasz Gozdek, Paweł Szczyciński

Bassus: Adam Kaczyński, Leszek Kubiak

Berenika Jozajtis – dyrygent

 

Król Zygmunt I Stary, aby zadbać o dusze członków dynastii Jagiellonów, w 1543 roku ufundował zespół, którego celem było codzienne odprawianie i uświetnianie polifoniczną muzyką mszy roratnej. Zespół ten od słów otwierającego tę mszę introitu Rorate caeli nazwany został kapelą Rorantystów. W skład kapeli wchodziło dziewięciu kapłanów-śpiewaków, a na jej czele stał prepozyt mianowany przez samego króla. Rorantyści działali na Wawelu przez ponad trzysta lat, gromadząc przez ten czas pokaźne zbiory muzyczne, zarówno dzieła kompozytorów działających w Polsce, jak i utwory importowane.

W programie koncertu znalazły się kompozycje reprezentujące obie grupy. Pięciogłosowe motety Marcina Paligona oraz Walentego Gawary, a także anonimowe Sanguine proprio powstały zapewne w krę gach roranckich. Z kolei dwa polifoniczne opracowania kantyku Magnificat oraz anonimowa Missa II brevis to kompozycje francuskie z pierwszej połowy XVI wieku.

Na szczególną uwagę zasługuje Patrem na rotuły wikaryjskie Bartłomieja Pękiela. Podobnie jak wiele innych krakowskich kompozycji Pękiela, powstało ono specjalnie na potrzeby kapeli rorantystów. Mimo że twórczość tego znakomitego polskiego kompozytora cieszy się dużym zainteresowaniem wykonawców i badaczy, Patrem nie doczekało się jeszcze współczesnej rejestracji i nie jest wykonywane podczas koncertów.

Jacek Iwaszko

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.