Załącznik – Tekst na plakat (konkurs na projekt graficzny plakatu 39 SFMD)

Załącznik – Konkurs na plakat 39 SFMD - pdf
Zestawienie obowiązkowych tekstów do umieszczenia na plakacie 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
39. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
5–9 lipca 2017
„W sercu Europy”
program
niedziela 2 lipca, Podoliniec (Słowacja), kościół parafialny, godz. 1900 – prolog Festiwalu
„Pietas et litterae: muzyka kolegium pijarskiego w Podolińcu
Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

środa 5 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 1930 – inauguracja Festiwalu
„Muzyka osiemnastowiecznej Pragi”
Musica Florea (Czechy), kier. art. Marek Štryncl
 
czwartek 6 lipca, Stary Sącz, kościół Sióstr Klarysek, godz. 1930
„Lutnia Bakfarka”
István Győri (lutnia) i zespół Tercina (Węgry)
 
piątek 7 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 1930
„Muzyka na dworze biskupim w Kromieryżu”
Hélène Schmitt – skrzypce (Francja), Jörg-Andreas Bötticher – klawesyn (Szwajcaria)
 
sobota 8 lipca, Stary Sącz, kościół Sióstr Klarysek, godz. 1930
„Z ksiąg Rorantystów wawelskich”
Zespół Męski Gregorianum, dyr. Berenika Jozajtis
 
sobota 8 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 2130
„Minnesang średniowiecznej Austrii”
Ensemble Unicorn (Austria), kier. art. Michael Posch
 
niedziela 9 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 1930
„Selva morale e spirituale”
Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest

 

(uwaga: powyższy tekst programu powinien być czytelny z odległości ok 0,5 m)

inne elementy do umieszczenia na plakacie:

adres strony internetowej:     www.festiwal.wstarymsaczu.pl

oraz kod QR


01f4a573aa15093de57f13bc9b24fa1b

Dwa loga (MKiDN i Województwa Małopolskiego) wraz z adnotacjami o współfinansowaniu

logo MKiDN

do pobrania: http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenia artystyczne”, priorytet „Muzyka”

 

logo MKiDN

do pobrania: http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski plus”

 

logo województwa małopolskiego

do pobrania: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/logotypy/Logo_Malopolska_V_CMYK.jpg

oraz herb Starego Sącza

do pobrania: http://festiwal.wstarymsaczu.pl/wp-content/uploads/2017/03/herb.jpg

 

Pobierz załącznik (Teksty na plakat)  PDF

Pobierz Załącznik (Idea i Program) PDF

Pobierz Regulamin PDF

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.